Arbitrageplan

Verenigingsarbitragebeleidsplan
(VAP)


Verenigingsarbitrageplan.pdf


Voor u ligt het verenigingsarbitragebeleidsplan (VAP) van Hockeyclub
Eemsmond. Het VAP beschrijft het beleid omtrent de werving, opleiding,
begeleiding, toewijzing en doorgroeimogelijkheden van scheidsrechters.

De doelstelling van het VAP is het bieden van een duidelijke structuur binnen de arbitrage en om kwalitatief en kwantitatief te groeien de komende jaren. Dit willen wij doen door het bieden van een veilige leeromgeving voor scheidsrechters zodat scheidsrechters met plezier op het veld staan. Door betere arbitrage is het voor iedereen leuker op en om het veld. Daarnaast heeft het plezier hebben in het fluiten veel te maken met de waardering van spelers, coaches en publiek.

Dit VAP is op 20 december 2023 vastgesteld door het bestuur en kan geactualiseerd worden op basis van ervaringen in de praktijk.