Nieuws omtrent de hockeyclub !

24-8 Nieuws

Beste leden, ouders en belangstellenden!

 

De komende week gaat het hockeyseizoen 2014 – 2015 van start en het belooft in heel veel opzichten een bijzonder jaar te worden met als hoogtepunt het verhuizen van ons vertrouwde stekje op het Sportpark Uitwierde naar het nieuwe onderkomen op het Sportpark Tuikwerd.

 

Na de brand van 31 oktober 2011 was het lang behelpen en heel lang leek het op een wat uitzichtloze situatie. 

De afgelopen maanden is er dan toch op heel veel fronten zoveel duidelijkheid gekomen en dat willen wij graag met jullie delen. 

Op de eerste plaats is door Jongsma Dijkhuis Architecten een bijzonder mooi nieuw clubhuis ontworpen, modern en functioneel maar met een bij onze omgeving passende uitstraling. 

Het clubhuis komt op een verhoging te staan, zeg maar een wierde en met een terras aan de voorzijde van het clubhuis zal het vast heel gezellig zijn.

 

Wij krijgen een nieuw veld, opnieuw een semi – waterveld maar wel met de mogelijkheid op korte termijn ook op een echt waterveld te gaan spelen en dat zal een geweldige kwaliteitsimpuls geven aan het hockey. 

Of dit volgend seizoen al door kan gaan zal vooral afhangen van de exploitatielasten van een dergelijk veld maar hoe dan ook: het kan! Heel mooi nieuws is dat wij in de breedte richting een aantal extra cirkels krijgen zodat wedstrijden op een half veld nu ook over echte cirkels gaan beschikken, dat komt het spel bij de jongere jeugd beslist ten goede.

 

Maar dat is nog niet alles: wij krijgen een extra inslagveld van circa 12 bij 20 meter. Hierop kan voor de wedstrijden worden ingespeeld maar het is ook groot genoeg voor de H-ukkie-S om te trainen, de F – jeugd om op te spelen en te oefenen met bijvoorbeeld de E – jeugd.

 

Achter het veld ligt het Eemskanaal en ook daar wordt rekening mee gehouden door extra hoge en brede ballenvangers te plaatsen, dat scheelt een hoop zwemmen in de toekomst! 

Uit energie oogpunt wordt bekeken of de lichtmasten met zuinige LED verlichting kan worden uitgerust en wij gaan in een later stadium met de installateur ook praten over bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen en andere zuinige groene oplossingen.

 

Voor de Hockeyclub Eemsmond is het bijzonder belangrijk dat wij het veld en de accommodatie breed blijven exploiteren, bijvoorbeeld door het veld aan scholen te verhuren of door toernooien van de bond te faciliteren. 

Daarmee kan de Stichting Kunstgras Eemsmond voldoen aan de verplichtingen en regels die de belastingdienst stelt aan dergelijke constructies. 

De Stichting is eigenaar van het huidige veld en zal ook na oplevering in 2015 eigenaar worden van het nieuwe veld. 

In de Stichting is een aantal ervaren mensen werkzaam die ook van tijd tot tijd het bestuur met raad en daad terzijde staan en dat is erg fijn.

 

Voorlopig wordt het Hemelvaart weekend 2015, dat begint op donderdag 14 mei 2014, het moment waarop wij met een aantal feestelijkheden het nieuwe veld en het clubhuis officieel in gebruik gaan nemen. 

Of wij misschien al eerder overgaan zal onder meer afhangen van de winter, is deze streng wordt het krap maar als de bouw rustig door kan dan zou maart 2015 het begin van spelen op Tuikwerd kunnen worden, spannend! 

Het bestuur vraagt jullie allemaal nu al vast dit weekend vrij te houden, geen vakantie te boeken maar mee te doen aan de feestelijke opening.

 

Verder beginnen deze week de trainingen weer, oude en nieuwe gezichten zullen voor de teams klaar staan en hen begeleiden. Het bestuur wenst jullie allemaal een sportief en succesvol seizoen toe met als hoogtepunt in mei 2015 de verhuizing.

 

Groet

 

Hockeyclub Eemsmond

Coen Brouwer

(voorzitter)