Algemene leden vergadering 17-01-2014 gaat NIET door !!

12-1 Nieuws Hierbij willen wij de leden meedelen dat de geplande algemene ledenvergadering aanstaande vrijdag, 17-01-2014, NIET door kan gaan, ook de nieuwjaarsreceptie gaat dus niet door.

Een aantal zaken moeten eerst nog in het bestuur behandeld worden alvorens ze gepresenteerd kunnen worden op de algemene ledenvergadering.

Nieuwe datum volgt zo snel mogelijk, hou de mail in de gaten.

Het bestuur