WIJZIGING : Stremming toegangsweg Hockeyclub week 16 !!

23-2 Nieuws In verband met de bouw van een nieuw oppervlaktewatergemaal "Biessum" in opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest aan de Wierdeweg tussen Biessum en Uitwierde zal de toegangsweg (Wierdeweg) naar Uitwierde en dus ook naar het sportpark volledig worden gestremd voor alle verkeer.


In verband met de vorst heeft men de planning moeten aanpassen, de volledige stremming van de Wierdeweg zal nu zijn in week 16, van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april !!

De werkzaamheden en de plannen zijn enigszins aangepast waardoor het weg- en fietsverkeer tot aan week 16 doorgang heeft.


De omleidingsroute staat in bijgevoegde pdf aangegeven en zal ter plaatse door middel van borden worden aangegeven.
 
Bijlage