Bericht over ophef rubber in kunstgrasvelden

9-10 Nieuws


Naar aanleiding van een uitzending van Zemblavorige weekover kunstgras voetbalvelden en het gebruik van rubber afkomstig van gemalen autobanden als instrooimateriaal in dergelijke velden is er sindsdienveel aandacht in de media. De vraag die onderzocht wordt of moet worden onderzocht is of dit rubber schadelijk is voor de volksgezondheid i.v.m. de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen. Mocht u hier meer van willen weten, kijk dande uitzending terug vanZembla NPO2.

Wij kunnen ons voorstellen dat een en ander bij u vragen oproept of dit ook voor hockeyvelden geldt. Het antwoord is nee. Zoals hierboven gezegd gaat het om het rubber instrooimateriaal (SBR). Dit materiaal zit niet in kunstgras hockeyvelden. Wij op de club hebben een semi-water kunstgrasveld. Dat betekent dat de velden enkel met zand zijn ingestrooid.

Wij hopen hiermee eventuele zorgen te hebben weggenomen. Mocht dit niet het geval zijn kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende.

Sportieve groet,

Bestuur Hockeyclub Eemsmond